BLOG

LegalTech | Prawo | Prawo nowych techonologii | Sztuczna inteligencja

AI Act: Europejski Skok w Przyszłość Etycznej Generatywnej Sztucznej Inteligencji czy Skok w Przepaść Ograniczeń.

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI), w kwietniu 2021 r. Unia Europejska rozpoczęła proces legislacyjny dotyczący unijnego…

Home / Blog