Usługi prawne

Sprawy rodzinne

 • rozwody, separacje
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • rozdzielność majątkowa małżeńska
 • alimenty
 • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • kontakty z dzieckiem
 • opieka i kuratela
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • i inne

Sprawy cywilne

 • roszczenia o zapłatę
 • pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego, windykacja należności
 • sprawy dotyczące własności (w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności)
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • roszczenia odszkodowawcze i związane z zadośćuczynieniem
 • szeroko rozumiane usługi z zakresu prawa pracy
 • inne sprawy cywilne

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • dochodzenie zachowku
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • podważanie testamentów
 • kwestie podatkowe

Sprawy karne

 • obrona podejrzanych, oskarżonych i obwinionych
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • obrona nieletnich przed sądami rodzinnymi
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
 • system dozoru elektronicznego
 • udział w przesłuchaniu przed policją oraz prokuratorem
 • zatrzymanie osób i posiedzenia aresztowe

Obsługa prawna przedsiębiorstw

 • bieżące doradztwo
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach gospodarczych
 • reprezentacja Klientów przed urzędami i sądami,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów
 • dochodzenie i windykacja wierzytelności
 • doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego,
 • pomoc w negocjacjach
 • pomoc w toku kontroli organów państwowych
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej

Sprawy administracyjne

(w tym sprawy z zakresu prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie środowiska, prawa zamówień publicznych)

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego
 • postępowanie administracyjne
 • postępowanie sądowniczoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesj, licencji, zezwoleń,
 • opłaty adiacenckie

Kontakt

W celu umówienia spotkania, konieczny uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy.

Adres:

ul. Żeligowskiego 32/34, lok. 501, 90-643 Łódź, V piętro

Godziny otwarcia kancelarii:

Poniedziałek – Piątek, godz. 9.00 – 17.00

Kancelaria Adwokacka

Adwokat
Anna Wróbel

NIP: 725 231 23 75
tel.: 534 399 406
email: adw.annawrobel@wp.pl
nr rachunku bankowego:
15 1020 3408 0000 4502 0499 8276
PKO BP S.A.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat
Szymon Zagozda

NIP: 726 268 72 89
tel.: 534 778 633
email: adwokat.zagozda@gmail.com
nr rachunku bankowego:
41 1090 2705 0000 0001 4881 6901
Santander Bank Polska S.A.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria adwokacka Adwokat Anna Wróbel i Kancelaria adwokacka adwokat Szymon Zagozda. Więcej informacji o danych osobowych w linku.